ندا بحری مفرد

معمار

گروه تخصصی : معماری

 سوایق تحصیلی :

 کاردانی: معماری (دانشگاه آزاد اسلامی دزفول)

 کارشناسی : مهندسی معماری (دانشگاه آزاد اسلامی دزفول)

 کارشناسی ارشد : مهندسی معماری (دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز)

 مدارک و دوره های آموزشی:

 اتوکد، رویت، لومیون، 3D مکس، اسکیج آپ و پاورپوینت

سوابق پژوهشی :

 ارائه مقالات علمی و پژوهشی چاپ شده در مجلات و  کنفرانس های معتبر

 شرکت در مسابقات کارگاه معماری ایران (پنجره ای رو به گرگان) و کسب مقام برتر

طراح، نقشه کش اجرایی و مسئول مطالعات در :

 مهندسین مشاور بهبنای جنوب

 شرکت معماری بانیان طرح

 مهندسین مشاور فرادید قرن

 مهندسین مشاور پارس نما کارون

 مهندسین مشاور فراز بوم

 مهندسین مشاور دومان شار