مهدی سوهانی

مهندس مکانیک

گروه تخصصی : مکانیک

 سوایق تحصیلی :

 کارشناسی : مهندسی مکانیک حرارت و سیالات  (دانشگاه آزاد اسلامی دزفول)

سابقه عضویت در گروه های تخصصی:

 عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

 کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تاسیسات

 بازرس گاز خانگی - صنعتی

 طراح، مشاور، و مجری تاسیسات مکانیکی در :

 مهندسین مشاور محاسبان علم و تجربه

 مهندسین مشاور دومان شار

 شرکت نوین تاسیسات آروین

 شرکت مدرن تهویه