مریم خضرزاده

مهندس برق

گروه تخصصی : برق

 سوایق تحصیلی :

 کارشناسی : مهندسی برق الکترونیک (دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد)

 طراح، مشاور، و ناظر تاسیسات برقی در :

 مهندسین مشاور فن آوران صنعت

 مهندسین مشاور شار اکسین

 مهندسین مشاور پارس ورسک

 شرکت معماری خشت و خورشید

 مهندسین مشاور آسمان برج کارون

 مهندسین مشاور ایوان شهر

 مهندسین مشاور فرادید قرن

مهندسین مشاور دومان شار