محمد زبیدی

معمار

گروه تخصصی : معماری

 

سوابق تحصیلی :

کاردانی : معماری - معماری (دانشگاه آزاد اسلامی اهواز)

کارشناسی : مهندسی تکنولوژی معماری (جهاد دانشگاهی خوزستان)

تخصص :

طراحی و ترسیم 2بعدی و 3 بعدی، تهیه نقشه های فاز 2 و انیمیشن سازی پست پروداکشن

طراحی تخصصی اماکن مذهبی و معماری اسلامی

سوابق کاری  :

طراح و سرپرست کارگاه موسسه خیریه عزیز فاطمه (ع)

طراح و سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی واقع در کیانپارس

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی مجتمع خدمات رفاهی آشتیان

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی اقامتگاه های گردشگری پشت سد مارون

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی اقامتگاه های گردشگری پشت سد کرخه

طراحی و تهیه نقشه های اجرایی مجمتع خدماتی کارون

طراحی حوزه علمیه حمیدیه

طراحی و ساماندهی محوطه باغ موزه شوش

طراحی و نظارت شعب بانک تجارت استان خوزستان